Katedra matematiky a deskriptivni geometrie

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba


Katedra matematiky a deskriptivní geometrie zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských navazujících a doktorských studijních programech pro tyto fakulty.

Výuka pro Stavební fakult Výuka pro Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství Výuka pro Strojní fakultu Výuka pro Hornicko-geologickou fakultu Výuka pro Fakultu bezpečnostního inženýrství Výuka pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Výuka pro univerzitní studijní programy
FAST FMMI FS HGF FBI FEI USP
 
© 2009 mdg.vsb.cz