230 - Katedra matematiky, Fakulta stavební, VŠB-TUO

 

310 - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Fakulta strojní, VŠB-TUO