Úvod > Obsah > Domácí cvičení 3

Domácí cvičení 3

Úlohy o tělesech

 1. V pravoúhlé axonometrii Δ(12;11;10) zobrazte řez rotační válcové plochy s řídicí kružnicí k(S,r) v půdorysně π rovinou α.
     S[4;4;0]; r=3,5; α(9;∞;8)
 2. V izometrii je dán trojboký kosý hranol podstavou ABC a vrcholem A'. Sestrojte jeho průnik s přímkou r=MN.
     A[6;1;0], B[5;5;0], C[1;5;0], A'[0;3;8], M[7;0;7], N[0;7;2]
 3. V pravoúhlé axonometrii Δ(6;7,5;8) je dán pravidelný šestiboký hranol s podstavou o středu S a vrcholu A v půdorysně a s výškou v; sestrojte jeho řez rovinou ρ.
     S[0;0;0], A[0;5;0], v=9, ρ(12;6;4)
 4. V izometrii určete průnik přímky a=KL s kosým kruhovým kuželem, který má podstavu o středu S a poloměru r v půdorysně π a hlavní vrchol V.
     K[4,5;-2;1,5], L[1;4;1], S[0;2;0], r=5; V[4;6;10]
 5. V dimetrii Δ(6;10;10) je dán kosý čtyřboký jehlan čtvercovou podstavou o středu S a vrcholu A v půdorysně π; vrchol jehlanu je v bodě V. Sestrojte řez jehlanu rovinou ρ.
      S[4;5;0], A[-1;6;0], V[0;0;12], ρ(7;∞;7)
 6. Kosý kruhový válec má jednu podstavu o středu S v půdorysně π, druhá podstava má střed S'; v bodě T válce sestrojte tečnou rovinu τ. Proveďte v pravoúhlé axonometrii Δ(8;10;9).
      S[9;5;0], S'[0;3;8], T[7;8;4]

Za vyřešení úlohy č.6 lze získat až 2 body. Vypracování je nepovinné.

Hodnotí se správnost, úplnost řešení, popisy konstrukcí, celková úprava a estetický dojem...

Mezní termín odevzdání: do začátku následujícího cvičení.


Úvod > Obsah > Domácí cvičení 3
Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha