Úvod > Obsah > Konstrukční úlohy > Rotační kužel

Zadání
V Mongeově promítání sestrojte rotační kužel, je-li dána jeho osa o=UV, vrchol V a bod A na podstavné hraně; U[5;5;3], V[-3;2;7], A[4;1;6].

Rozbor úlohy Prostorový princip řešení
  1. rovina ρ; prochází bodem A kolmo k ose o
  2. střed S; průsečík osy o s rovinou ρ
  3. kružnice k; k(S,r=|SA|) leží v rovině ρ
  4. rotační kužel
Konstrukce
Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Konstrukční úlohy > Rotační kužel
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha