Úvod > Obsah > Konstrukční úlohy > Pravidelný osmistěn

Zadání
V Mongeově promítání sestrojte pravidelný osmistěn, je-li dán jeho vrchol A a úhlopříčka BD leží na přímce p=PQ; A[0;2;6], P[5;2;0], Q[-4;7;6].

Rozbor úlohy Prostorový princip řešení
 1. rovina ρ; je určena bodem A a přímkou p
 2. čtverec ABCD; leží v rovině ρ, má vrchol A a úhlopříčku na přímce p=BD, jeho střed S je středem osmistěnu
 3. přímka q; jde bodem S kolmo k rovině ρ
 4. body E,F; leží na přímce q a platí pro ně |ES|=|FS|=|AS|
 5. pravidelný osmistěn ABCDEF
Konstrukce
Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  

Úvod > Obsah > Konstrukční úlohy > Pravidelný osmistěn
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha