Úvod > Obsah > Mongeovo promítání - cvičení > Konstrukce přímky

Zadání
Sestrojte přímku p, která prochází bodem A, od půdorysny má odchylku 30° a je různoběžná s osou x; A[0;4;3].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  

Úvod > Obsah > Mongeovo promítání - cvičení > Konstrukce přímky
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha