Úvod > Obsah > Mongeovo promítání - cvičení > Tečná rovina kulové plochy

Zadání
Sestrojte tečnou rovinu τ kulové plochy κ (S,r) v jejím bodě T; S[0;4;5], r=3,5, T[-1;2,5;?].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Úvod > Obsah > Mongeovo promítání - cvičení > Tečná rovina kulové plochy
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha