Úvod > Obsah > Práce č.1

Pravidelný šestiboký hranol

Zadání:
V Mongeově promítání sestrojte pravidelný šestiboký hranol ABCDEFA'B'C'D'E'F', je-li dána rovina ρ a střed S jedné podstavy a vrchol A' druhé podstavy; ρ(5;6;7), S[?;3;5], A'[5;4;7].

Náležitosti práce:
Práce tužkou na kancelářský papír formátu A4, nahoře uprostřed nadpis, vlevo dole číslo práce, vpravo dole iniciály a skupina (viz obrázek).

Náležitosti práce


Úvod > Obsah > Práce č.1
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha