Úvod > Obsah > Práce č.2

Rotační válec

Zadání:
V Mongeově promítání zobrazte rotační válec, jsou-li dány středy S,S' jeho podstav a bod M leží na plášti; S[2;4;3], S'[-2;7;6], M[1,5;7;7].

Náležitosti práce:
Práce tužkou na kancelářský papír formátu A4, nahoře uprostřed nadpis, vlevo dole číslo práce, vpravo dole iniciály a skupina (viz obrázek).

Náležitosti práce


Úvod > Obsah > Práce č.2
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha