Úvod > Obsah > Práce č.3

Řez kosého válce

Zadání:
V pravoúhlé dimetrii (8;9;9) zobrazte řez kosého kruhového válce rovinou ρ; dolní podstava o středu S a poloměru r leží v půdorysně π, horní podstava má střed S'; S[4;6;0], S'[6;4;8], r=4, ρ(7;-10;5).

Náležitosti práce:
Práce tužkou na kancelářský papír formátu A4, nahoře uprostřed nadpis, vlevo dole číslo práce, vpravo dole iniciály a skupina (viz obrázek).

Náležitosti práce


Úvod > Obsah > Práce č.3
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha