Úvod > Obsah > Práce č.4

Průnik přímky s jehlanem

Zadání:
V pravoúhlé axonometrii Δ(8;10;11) sestrojte průnik přímky p=KL s kosým čtyřbokým jehlanem, který má hlavní vrchol V a čtvercovou podstavu o středu S a vrcholu A v půdorysně π; A[1;6;0], S[6;5;0], V[5;5;10], K[2;8;2], L[9;6;7].

Náležitosti práce:
Práce tužkou na kancelářský papír formátu A4, nahoře uprostřed nadpis, vlevo dole číslo práce, vpravo dole iniciály a skupina (viz obrázek).

Náležitosti práce


Úvod > Obsah > Práce č.4
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha