Úvod > Obsah > Práce č.5

Přímý kruhový konoid

Zadání:
V pravoúhlé axonometrii Δ(9;9;10) zobrazte část přímého kruhového konoidu, který je dán řídicí půlkružnicí k nad průměrem AB v nárysně ν, řídicí rovinou π a řídicí přímkou a jdoucí průsečíkem P přímek AD,BC kolmo k π; dále sestrojte tečnou rovinu τ v bodě T a všechny torzální přímky s kuspidálními body; plochu omezte půdorysnou, nárysnou a svislou rovinou jdoucí přímkou CD; A[0;0;0], B[10;0;0], C[7;7;0], D[2;8;0], T[7;5;?].

Náležitosti práce:
Práce tužkou na kancelářský papír formátu A4, nahoře uprostřed nadpis, vlevo dole číslo práce, vpravo dole iniciály a skupina (viz obrázek).

Náležitosti práce


Úvod > Obsah > Práce č.5
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha