Úvod > Obsah > Úvodní cvičení - stereometrické úlohy

Úvodní cvičení - stereometrické úlohy

Bod, přímka, rovina

Příklad 1

Sestrojte příčku mimoběžek a,b, která prochází bodem M.

Příčka dvou mimoběžek daným bodemPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Příklad 2

Sestrojte příčku mimoběžek a,b, která je rovnoběžná se směrem s.

Příčka dvou mimoběžek daného směruPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Příklad 3

Sestrojte osu mimoběžek a,b.

Osa dvou mimoběžekPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Hranol

Příklad

Sestrojte pravidelný šestiboký hranol, je-li dána rovina ρ a střed S jedné podstavy a vrchol A' druhé podstavy.

Pravidelný šestiboký hranolPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Jehlan

Příklad

Sestrojte pravidelný čtyřboký jehlan, je-li dán jeho vrchol V, rovina podstavy ρ a v ní vrchol A.

Pravidelný čtyřboký jehlanPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Kruhový válec

Příklad

Sestrojte rotační válec, jestliže jeho poloměr je r = 2 a průměr jeho dolní resp. horní podstavy leží na přímce a resp. na přímce b.

Rotační válecPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Kruhový kužel

Příklad

Sestrojte rotační kužel, je-li dán jeho vrchol V v tečné rovině τ a střed podstavy S.

Rotační kuželPostup konstrukce

Řešení s 3D modelem


Kulová plocha

Příklad

Sestrojte kulovou plochu κ, která se dotýká roviny τ v bodě T a prochází bodem A.

Rotační kuželPostup konstrukce

Řešení s 3D modelemÚvod > Obsah > Úvodní cvičení - stereometrické úlohy
Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha