Úvod > Obsah > Rotační kvadriky

Tečná rovina rotačního paraboloidu

Zadání
Sestrojte tečnou rovinu τ v bodě T rotačního paraboloidu, který má vrchol V a ohnisko F; V[0;4;4], F[0;4;3], T[-2;6;?].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Rotační kvadriky
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha