Úvod > Obsah > Rotační plochy

Tečná rovina anuloidu

Zadání
Sestrojte tečnou rovinu τ v bodě T anuloidu, který má osu o (je kolmá k π a prochází bodem R) a jehož polomeridiánem je kružnice k(S;r); R[0;5;0], S[2,5;5;2], r=1,5; T[-3;7;zT>zS].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Rotační plochy
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha