Úvod > Obsah > Zborcený rotační hyperboloid

Tečná rovina plochy

Zadání
Sestrojte tečnou rovinu τ v bodě T plochy, která vznikne rotací úsečky PQ kolem osy o (ta jde bodem R kolmo k π); R[0;4;0], P[3;6;0], Q[-3;5;5], T[-2;yT<yR;1].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Zborcený rotační hyperboloid
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha