Úvod > Obsah > Schodová plocha

Tečná rovina a normála v bodě plochy

Zadání
Sestrojte tečnou rovinu τ a normálu n v bodě T levotočivé schodové plochy, která vznikne šroubováním úsečky AB kolem osy o (ta jde bodem B kolmo k π) při redukované výšce závitu v0; A[-4;5;0], B[0;5;0], v0=1, T[3;4;?].

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Schodová plocha
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha