Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Průnik přímky s kosým trojbokým hranolem

Zadání
Určete průnik přímky p=PQ s kosým trojbokým hranolem ABCA'B'C', jehož dolní podstava ABC leží v půdorysně.

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  

Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Průnik přímky s kosým trojbokým hranolem
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha