Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Řez čtyřstěnu rovinou

Zadání
Sestrojte řez obecného čtyřstěnu ABCD rovinou ρ; těleso má podstavu ABC v půdorysně a rovina řezu je dána svými stopami.

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1.  
  2.  
  3.  

Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Řez čtyřstěnu rovinou
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha