Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Řez rotační válcové plochy rovinou

Zadání
V pravoúhlé dimetrii (6;7;6) sestrojte řez rovinou ρ na rotační válcové ploše, jejíž řídicí kružnice k(S,r) leží v půdorysně; S[4;4;0], r = 3; ρ(-12;6;4).

Řešení na papíře
Postup konstrukcí:
  1. řídicí kružnice k s v průmětu zobrazí jako elipsa, jejíž hlavní vrcholy (průměty bodů A,B) leží na rovnoběžce s přímkou XY; dále jsou na kružnice k zvoleny dva kolmé průměry KL, MN na rovnoběžkách s osami x,y; vedlejší poloosu lze pak v průmětu omezit pomocí proužkové konstrukce
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

Úvod > Obsah > Úlohy o tělesech > Řez rotační válcové plochy rovinou
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha