Úvod > Obsah > Osová afinita mezi dvěma rovinami a v rovině

Osová afinita mezi dvěma rovinami a v rovině

Osová afinita mezi dvěma rovinami

Afinita mezi dvěma rovinami s ... směr afinity
o ... osa afinity
A,A' ... vzor, obraz v osové afinitě
Vlastnosti

Osová afinita v rovině

Rovnoběžný průmět osové afinity mezi dvěma rovinami do třetí roviny Osová afinita v rovině

Příklad

Zadání: Sestrojte obraz trojúhelníka ABC v pravoúhlé afinitě, je-li dána její osa o a obraz A' bodu A.

Konstrukce obrazu trojúhelníka v pravoúhlé afinitě Krok 1 Sestrojme obraz B' bodu B: přímka AB protíná osu o v samodružném bodě I=I'; bod B' pak leží na přímce IA' a na kolmici k ose afinity jdoucí bodem B.
Zadání
Krok zpět
Krok vpřed
Řešení
Krok 2 Podobným způsobem sestrojme pomocí samodružného bodu II=II' obraz C' bodu C.
Krok 3 Bod C' bylo zřejmě možné sestrojit také pomocí samodružného bodu III=III'. Obrazem trojúhelníka ABC  je tedy trojúhelník A'B'C'.

Úvod > Obsah > Osová afinita mezi dvěma rovinami a v rovině
Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha