Úvod > Obsah > Úvod do pravoúhlé axonometrie

Pravoúhlá axonometrie - úvod

Základní pojmy - axonometrická průmětna, trojúhelník, osový kříž...
Zobrazení bodu - princip vynášení souřadnic...
Zobrazení přímky - a její průsečíky se souřadnicovými rovinami...
Zobrazení roviny - její stopy a hlavní přímky tří osnov...


Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha