Úvod > Obsah > Mongeovo promítání > Metrické úlohy

Metrické úlohy v Mongeově promítání

Přímka kolmá k rovině

Příklad: Bodem A veďte přímku k kolmou k rovině ρ; A[-2;4;3], ρ(-4;3;2)
... a tak to vypadá na papíře

Rovina kolmá k přímce

Příklad: Bodem A veďte rovinu ρ kolmo k přímce p=KL; A[0;2;3], K[3;3;4], L[-1;1;1].
... a tak to vypadá na papíře
Komentář k průvodci scénou:

Otáčení roviny do průmětny

Příklad: Sestrojte otočenou polohu bodu A ležícího v rovině ρ; ρ(5;7;4), A[1;2;?].
... a tak to vypadá na papíře
Komentář k průvodci scénou:

Úvod > Obsah > Mongeovo promítání > Metrické úlohy
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha