Úvod > Obsah > Promítání

Promítání a související pojmy

Nevlastní útvary

Nevlastní bod

Nevlastní přímka

Kruhový kuželKruhový válecPříklad užití nevlastní přímky při zadání zborcené přímkové plochy

Promítání

S vlastní bod
tzv. středové promítání
S nevlastní bod
tzv. rovnoběžné promítání
Středové a rovnoběžné promítání
sA = SA... promítací paprsek bodu A
A'... průmět bodu A

Rovnoběžné promítání

Pravoúhlé (kolmé, ortogonální) promítání

Pravoúhlý průmět pravého úhlu a,b jsou kolmé, a rovnoběžná s π, b není kolmá k π (a,b mohou být i mimoběžné) → průměty a',b' jsou také kolmé

Pravoúhlá souřadnicová soustava

Levotočivý souřadnicový systém π ... půdorysna
ν ... nárysna
μ ... bokorysna
A1,A2,A3 ... půdorys, nárys, bokorys bodu A
xA,yA,zA ... x-ová, y-ová, z-ová souřadnice bodu A
tzv. levotočivý pravoúhlý souřadnicový systém

Úvod > Obsah > Promítání
Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha