Úvod > Obsah > Zobrazení kružnice > Sdružené průměry a Rytzova konstrukce

Sdružené průměry kružnice a elipsy

Sdružené průměry kružnice → osová afinita → Sdružené průměry elipsy

Rytzova konstrukce

Odvození Rytzovy konstrukce

Rytzova konstrukce

Zadání:
Sestrojte hlavní a vedlejší vrcholy elipsy, která je dána dvojicí sdružených průměrů K'L',M'N'.

Rytzova konstrukce Krok 1 Otočme bod K' o 90° kolem středu S' do bodu M~.
Zadání
Krok zpět
Krok vpřed
Řešení
Krok 2 Bod M~ pak spojme s bodem M' a najděme střed O úsečky M'M~; kolem O opišme kružnici jdoucí bodem S' a ta protne přímku M'M~ v bodech 1,2.
Krok 3 Spojnice bodů 1,2 se středem S' je vedlejší a hlavní osou elipsy (hlavní osa leží vždy v ostrém úhlu sevřeném oběma sdruženými průměry); délku hlavní resp. vedlejší poloosy udává (podle součtové proužkové konstrukce) velikost úsečky 1M' resp. 2M'.

Úvod > Obsah > Zobrazení kružnice > Sdružené průměry a Rytzova konstrukce
Valid XHTML 1.0!Jiří Doležal
pracovna A834, tel. 597324100
Návštěvní kniha