Úvod > Deskriptivní geometrie pro AST na FAST > Obsah

Obsah stránek věnovaných předmětu Dg pro AST na FAST

Stránky budou v průběhu semestru z týdne na týden aktualizovány a doplňovány podle momentální vně- i vnitropolitické situace, stavu počasí, nálady atd...

Aktuálně

 • Zkušební termíny jsou vypsány v systému EDISON
 • Konzultační hodiny ve zkouškovém období
  (6.1.2020 – 9.2.2020)

  Úterý 12:30 – 15:45 v učebně LPOI502
  Čtvrtek 12:30 – 14:00 v pracovně PorA827
  Nebo jindy..., po předchozí domluvě...

  Přednáška

  StudOpory: Kótované promítání, Mongeovo promítání, Pravoúhlá axonometrie, Kosoúhlé promítání
  StudOpory: Nevlastní útvary, Středové promítání, Lineární perspektiva
  StudOpory: Obecně o křivkách, Kuželosečky, Šroubovice, Obecně o plochách, Rotační plochy, Šroubové plochy

  Katarína Mészárosová: Rotačné plochy, Skrutkové plochy, Priamkové plochy, Translačné, klinové a kanálové plochy
  Deskriptívna geometria II: Rotačné a skrutkové plochy
  Deskriptivní geometrie a architektura: Plochy, Klenby

  Ukázky užití křivek a ploch ve stavební praxi (soubory s příponou .kmz lze otevřít a používat v programu Google Earth)
  Rotační plochy a jejich varianty (RotacniPlochy.kmz, Mapy Google)
  Šroubové plochy a jejich varianty (SroubovePlochy.kmz, Mapy Google)
  Hyperbolický paraboloid neboli sedlová plocha (SedlovaPlocha.kmz, Mapy Google)
  Zborcený hyperboloid [jednodílný, nejčastěji rotační] (ZborcenyHyperboloid.kmz, Mapy Google)
  Konoidy (Konoidy.kmz, Mapy Google), Konusoidy (Konusoidy.kmz, Mapy Google)
  Klenby (Klenby.kmz)

  Plochy ve SketchUpu - ty, které většinou nejsou probírány ve cvičení, ale budou zmíněny na přednášce, a proto by se mohly objevit i u zkoušky...

  Cvičení

  Úvodní cvičení - poněkud zastaralá ruční příprava ve formátu PDF (264 kB)
  StudOpory: Úvod do střech, Úvod do osvětlení, Úvod do promítání, Úvod do zobrazovacích metod
  K úvodu do střech  K úvodu do osvětlení  K úvodu do promítání  K úvodu do zobrazovacích metod
  Kótované promítání - stará dobrá ruční příprava ve formátu PDF (345 kB)
  Náhled k Př. 1 Př.1: Gotická valbová střecha nad lichoběžníkem Náhled k Př. 2 Př.2: Úhlová valbová střecha nad členitějším půdorysem
  a její rovnoběžné osvětlení
  Střechy v Mongeově promítání - moje příprava ve formátu PDF i s jedním příkladem navíc (174 kB)
  Náhled k Př. 3 Př.3: Úhlová střecha s nebezpečím žlabu Náhled k Př. 4 Př.4: Úhlová polokřížová střecha se zákazem v koutě
  a její středové osvětlení
  Zářezová metoda a osvětlení v pravoúhlé axonometrii - moje příprava ve formátu PDF (161 kB)
  Náhled k Př. 5 Př.5: Úhlová střecha nad zastavěným koutem a její rovnoběžné osvětlení
  Praktické úpravy a osvětlení střech v kavalírní a vojenské perspektivě - moje příprava ve formátu PDF (368 kB)
  Náhled k Př. 6 Př.6: Zastřešení daného půdorysu s praktickou úpravou Náhled k Př. 7 Př.7: Zastřešení daného půdorysu s okapy v různé výši
  a jeho rovnoběžné osvětlení
  Zobrazení vyřešené střechy v nárožní a ptačí perspektivě - moje příprava ve formátu PDF (381 kB)
  Náhled k Př. 8
  Př.8: Zastřešení půdorysu s hřebeny ve stejné výši
  Náhled k Př. 9
  Př.9: Zastřešení daného půdorysu rovinami různého spádu
  Zobrazení kružnice v různých projekcích - moje starší příprava ve formátu PDF (139 kB)
  Náhled k Př. 10
  Př.10: Pravoúhlá axonometrie kružnice
  ležící v souřadnicové rovině
  Náhled k Př. 11
  Př.11: Kružnice ležící v půdorysně zobrazená
  v kosoúhlém promítání do nárysny
  Zkrácená zadání k příkladům 10, 11, 12
  Náhled k Př. 12
  Př.12: Svislá perspektiva kružnice ležící v základní rovině (SketchUp 14 SketchUp 14 a Geogebra 5 GeoGebra 5 – videa k úloze)
  Šroubovice - moje původní příprava ve formátu PDF (96.3 kB)
  Náhled k Př. 13
  Př.13: Šroubovice v kosoúhlém promítání do půdorysny
  Rotační plochy - moje příprava ve formátu PDF (157 kB)
  Náhled k Př. 14
  Př.14: Tečná rovina anuloidu v Mongeově promítání
  Náhled k Př. 15
  Př.15: Rotační paraboloid ve vojenské perspektivě
  Šroubové plochy - moje příprava ve formátu PDF (197 kB)
  Náhled k Př. 16
  Př.16: Schodová plocha v pravoúhlé axonometrii
  Náhled k Př. 17
  Př.17: Vinutý sloupek ve vojenské perspektivě
  Zborcené kvadriky - moje příprava ve formátu PDF (167 kB)
  Náhled k Př. 18
  Př.18: Sedlová plocha (hyperbolický paraboloid)
  v kosoúhlém promítání do nárysny
  Náhled k Př. 19
  Př.19: Jednodílný (zborcený) rotační hyperboloid
  v Mongeově promítání
  Konoidy - moje příprava ve formátu PDF (195 kB)
  Náhled k Př. 20
  Př.20: Přímý kruhový konoid
  v kosoúhlém promítání do půdorysny
  Náhled k Př. 21
  Př.21: Přímý parabolický konoid v kavalírní perspektivě
  Konusoidy - moje příprava ve formátu PDF (283 kB)
  Náhled k Př. 22
  Př.22: Plocha štramberské Trúby v kosoúhlém promítání do půdorysny
  Náhled k Př. 23
  Př.23: Plocha šikmého průchodu v kavalírní perspektivě
  Náhled k Př. 24
  Př.24: Plocha marseilleského oblouku
  v kavalírní perspektivě

  Náhled k Př. 25
  Př.25: Plocha montpelliérského oblouku
  v kavalírní perspektivě


  Doplňkové stránky k příkladům ze cvičení - krokovaná 2D řešení v programu GeoGebra, zpracoval kolega F. Červenka

  Zápočtové práce

  Domácí cvičení


  Úvod > Deskriptivní geometrie pro AST na FAST > Obsah
  Jiří Doležal
  pracovna A827, tel. 597324100
  Návštěvní kniha