Úvod > Deskriptivní geometrie pro AST na FAST > Obsah

Obsah stránek věnovaných předmětu Dg pro AST na FAST

Stránky budou v průběhu semestru z týdne na týden aktualizovány a doplňovány podle momentální vně- i vnitropolitické situace, stavu počasí, nálady atd...

Aktuálně

Přednáška

StudOpory: Kótované promítání, Mongeovo promítání, Pravoúhlá axonometrie, Kosoúhlé promítání
StudOpory: Nevlastní útvary, Středové promítání, Lineární perspektiva
StudOpory: Obecně o křivkách, Kuželosečky, Šroubovice, Obecně o plochách, Rotační plochy, Šroubové plochy

Katarína Mészárosová: Rotačné plochy, Skrutkové plochy, Priamkové plochy, Translačné, klinové a kanálové plochy
Deskriptívna geometria II: Rotačné a skrutkové plochy
Deskriptivní geometrie a architektura: Plochy, Klenby

Ukázky užití křivek a ploch ve stavební praxi (soubory s příponou .kmz lze otevřít a používat v programu Google Earth)
Rotační plochy a jejich varianty (RotacniPlochy.kmz, Mapy Google)
Šroubové plochy a jejich varianty (SroubovePlochy.kmz, Mapy Google)
Hyperbolický paraboloid neboli sedlová plocha (SedlovaPlocha.kmz, Mapy Google)
Zborcený hyperboloid [jednodílný, nejčastěji rotační] (ZborcenyHyperboloid.kmz, Mapy Google)
Konoidy (Konoidy.kmz, Mapy Google), Konusoidy (Konusoidy.kmz, Mapy Google)
Klenby (Klenby.kmz)

Plochy ve SketchUpu - ty, které většinou nejsou probírány ve cvičení, ale budou zmíněny na přednášce, a proto by se mohly objevit i u zkoušky...

Cvičení

Úvodní cvičení - poněkud zastaralá ruční příprava ve formátu PDF (264 kB)
StudOpory: Úvod do střech, Úvod do osvětlení, Úvod do promítání, Úvod do zobrazovacích metod
K úvodu do střech  K úvodu do osvětlení  K úvodu do promítání  K úvodu do zobrazovacích metod
Kótované promítání - stará dobrá ruční příprava ve formátu PDF (345 kB)
Náhled k Př. 1 Př.1: Gotická valbová střecha nad lichoběžníkem Náhled k Př. 2 Př.2: Úhlová valbová střecha nad členitějším půdorysem
a její rovnoběžné osvětlení
Střechy v Mongeově promítání - moje příprava ve formátu PDF i s jedním příkladem navíc (174 kB)
Náhled k Př. 3
Př.3: Úhlová střecha s nebezpečím žlabu
Náhled k Př. 4
Př.4: Úhlová polokřížová střecha se zákazem v koutě
a její středové osvětlení
Zářezová metoda a osvětlení v pravoúhlé axonometrii - moje příprava ve formátu PDF (161 kB)
Náhled k Př. 5 Př.5: Úhlová střecha nad zastavěným koutem a její rovnoběžné osvětlení
Praktické úpravy a osvětlení střech v kavalírní a vojenské perspektivě - moje příprava ve formátu PDF (368 kB)
Náhled k Př. 6
Př.6: Zastřešení daného půdorysu s praktickou úpravou
Náhled k Př. 7
Př.7: Zastřešení daného půdorysu s okapy v různé výši
a jeho rovnoběžné osvětlení
Zobrazení vyřešené střechy v nárožní a ptačí perspektivě - moje příprava ve formátu PDF (381 kB)
Náhled k Př. 8
Př.8: Zastřešení půdorysu s hřebeny ve stejné výši
Náhled k Př. 9
Př.9: Zastřešení daného půdorysu rovinami různého spádu
Zobrazení kružnice v různých projekcích - moje starší příprava ve formátu PDF (139 kB)
Náhled k Př. 10
Př.10: Pravoúhlá axonometrie kružnice
ležící v souřadnicové rovině
Náhled k Př. 11
Př.11: Kružnice ležící v půdorysně zobrazená
v kosoúhlém promítání do nárysny
Zkrácená zadání k příkladům 10, 11, 12
Náhled k Př. 12
Př.12: Svislá perspektiva kružnice ležící v základní rovině (SketchUp 14 SketchUp 14 a Geogebra 5 GeoGebra 5 – videa k úloze)
Šroubovice - moje původní příprava ve formátu PDF (96.3 kB)
Náhled k Př. 13
Př.13: Šroubovice v kosoúhlém promítání do půdorysny
Rotační plochy - moje příprava ve formátu PDF (157 kB)
Náhled k Př. 14
Př.14: Tečná rovina anuloidu v Mongeově promítání
Náhled k Př. 15
Př.15: Rotační paraboloid ve vojenské perspektivě


Doplňkové stránky k příkladům ze cvičení - krokovaná 2D řešení v programu GeoGebra, zpracoval kolega F. Červenka

Zápočtové práce

Domácí cvičení


Úvod > Deskriptivní geometrie pro AST na FAST > Obsah
Jiří Doležal
pracovna A827, tel. 597324100
Návštěvní kniha