E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Algoritmy a datové struktury

Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury (2006)