E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Funkce jedné proměnné

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R., Kreml, P.: Matematika I (2006)
Dlouhá, D., Hamříková, R., Morávková, Z., Tužilová, M.: Matematika I: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Funkce a vzorce)

Vybrané kapitoly skript Matematika I - Funkce jedné proměnné

Videa - Funkce jedné proměnné

Funkce a její vlastnosti, definiční obor funkce

Množiny čísel, intervaly, zobrazení
Funkce
Definiční obor
Operace s funkcemi
Složená funkce
Funkce sudá a lichá
Funkce periodická
Ohraničená funkce
Monotonnost funkce
Prostá funkce
Inverzní funkce


Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce
Definiční obor funkce

Limita funkce

Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Jednostranná limita
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita goniometrické funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita exponenciální funkce
Limita v nevlastních bodech
Limita v nevlastních bodech
Limita v nevlastních bodech

Na závěr