E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Data k pracovním listům z MIII

Popisná analýza

Data k neřešeným příkladům (xlsx)

Odhady parametrů

Data k neřešeným příkladům (xlsx)

Testování hypotéz

Data k neřešeným příkladům (xlsx)

Lineární regrese

Data k neřešeným příkladům (xlsx)