E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Řady

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Doležalová, J.: Matematika III (2006)

Videa - Řady



Číselné řady
Geometrická řada
Kritérium konvergence
Alternující řady, konvergence
Poloměr konvergence a obor konvergence mocninné řady
Poloměr konvergence a obor konvergence mocninné řady
Poloměr konvergence a obor konvergence mocninné řady
Poloměr konvergence a obor konvergence mocninné řady, součet řady
Poloměr konvergence a obor konvergence mocninné řady, součet řady
Mocninné řady
Řešení diferenciální rovnice ve tvaru mocninné řady