E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Vícenásobné integrály

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Doležalová, J.: Matematika III (2006)

Videa - Dvojrozměrný integrál

Dvojný integrál

Určete integrační meze...
Určete integrační meze...
Dvojný integrál - výpočet
Dvojný integrál - výpočet
Dvojný integrál - výpočet
Dvojný integrál - výpočet
Dvojný integrál - výpočet
Výpočet dvojného integrálu
Geometrické aplikace dvojného integrálu - objem tělesa, obsah elementární oblasti, obsah plochy

Videa - Trojrozměrný integrál

Trojrozměrný integrál

Trojrozměrný integrál
Trojrozměrný integrál
Objem tělesa

Videa - Křivkový integrál

Křivkový integrál

Křivkový integrál 1. druhu
Křivkový integrál 2. druhu
Křivkový integrál - nezávislost na integrační cestě
Výpočet integrálu po uzavřené křivce s užitím Greenovy věty
Geometrické aplikace křivkového integrálu - obsah válcové plochy, délka křivky, obsah rovinné plochy