Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu s praktickou úpravou - kavalírní perspektiva

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kavalírní perspektivě (kosoúhlé promítání do nárysny ν, ω=135°, q=1) zobrazte praktickou úpravu úhlové střechy nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, okap leží ve výši v=2, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,I,J; v průmětu je pomocný půdorys vysunut v záporném směru osy z, volné okapy jsou očíslovány
  • praktická úprava spočívá v rozdělení daného objektu ve směru uvedených východních a západních zákazů; vzniklé obdélníky jsou pak zastřešeny obyčejnými sedlovými střechami, které svádí vodu pouze k volným severním a jižním okapům; jednotlivé hřebeny jsou označeny KL (mezi rovinami číslo 4,5), MN (mezi 1,4), PQ (mezi 1,3), RS (mezi rovinami číslo 2,3), a jsou určeny jejich výšky
  • v modelu jsou doplněny štíty, v průmětu je sestrojen kosoúhlý průmět půdorysu
  • v modelu jsou sestrojeny jednotlivé střešní roviny, v kosoúhlém průmětu jsou zvednuty výšky a dokončeno zobrazení daného objektu i s vyřešenou prakticky upravenou a zjednodušenou střechou

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 9 stran formátu A4, asi 223 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...