Teoretické řešení střech

Zastřešení lichoběžníkového půdorysu - kótované promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kótovaném promítání zobrazte valbovou gotickou střechu nad daným lichoběžníkem; střešní roviny mají tedy spád 2:1, kóty jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového lichoběžníka jsou označeny A,B,C,D
  • okapem AB je proložena rovina α daného spádu 2:1 a jsou doplněny její hlavní přímky o kótách 0,2,4,6
  • podobně je nad daný půdorys přikloněna rovina β, která prochází stranou BC okapu
  • analogicky je sestrojena rovina γ, která je určena přímkou CD a má daný spád
  • konečně, rovina δ spádu 2:1 prochází stranou AD a opět jsou sestrojeny její hlavní přímky ve výškách 0,2,4,6
  • sousední střešní roviny se protínají v přímkách αβ, βγ, γδ, αδ; roviny β, δ se protínají v přímce βδ, která je současně jejich společnou hlavní přímkou o kótě 6
  • na závěr je zvýrazněn výsledek - nároží AU,CV,DV,BU a hřeben UV, kde bod U je průsečíkem rovin α,β,δ a bod V je průsečíkem rovin β,γ,δ

Obrázek - Výklad Výklad

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 232 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...