Teoretické řešení střech

Zastřešení daného půdorysu se zakázanými okapy - Mongeovo promítání

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V Mongeově promítání zobrazte úhlovou střechu nad daným půdorysem s vyznačenými zákazy; střešní roviny mají spád 1:1, okap AB, kde A[-9;5;0], svírá se záporným směrem osy x úhel velikosti 30°, kóty a souřadnice jsou uvedeny v metrech, užijte měřítko M 1:100.

náčrt: Náčrt rozměrů půdorysu (klik pro PDF verzi)
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání: vrcholy daného okapového pravoúhelníka jsou označeny A,B,..,G,H, okraje částečného zákazu na straně EF jsou označeny I,J; jednotlivé volné okapy jsou očíslovány včetně těch ve falešných koutech I,J
  • půdorys je vlastně složen ze dvou shodných obdélníků - střecha je nejprve řešena nad každým z nich nezávisle na tom druhém
  • při tomto řešení ovšem vznikne mezi valbami 2 a 6 nepraktický žlab, v němž by se držela voda
  • proto je potřeba střechu nad průnikem obou obdélníků vytáhnout až k hřebeni mezi rovinami 3 a 7; současně je dokončen vikýř nad částečným zákazem IJ a u jednotlivých střešních vrcholů je určena jejich výška podle zadaného spádu
  • na závěr je v průmětu doplněn nárys vyřešené střechy

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 250 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...