Teoretické řešení střech

Úvod do střech

Obrázek - Výklad Výklad

Základní pojmy
Základní pojmy - náhled (klik pro PDF verzi) Základní pojmy - půdorys (klik pro PDF verzi)
 • střecha se obvykle řeší přikloněním střešních rovin daného spádu nad daný půdorys, který je nejčastěji určen tzv. okapovým mnohoúhelníkem; každá strana okapového mnohoúhelníka, k níž může stékat voda, se pak nazývá volný okap
 • jestliže je vnitřní úhel sousedních okapových stran konvexní (mezi a 180°), pak se příslušný vrchol nazývá roh
 • jestliže je vnitřní úhel sousedních okapových stran nekonvexní (mezi 180° a 360°), pak se příslušný vrchol nazývá kout
 • nároží je část průsečnice dvou sousedních střešních rovin vycházející z rohu; voda odtéká od této průsečnice
 • úžlabí je část průsečnice dvou sousedních střešních rovin vycházející z koutu; voda stéká k této průsečnici
 • hřeben je část vodorovné průsečnice dvou protilehlých střešních rovin; voda odtéká kolmo od této průsečnice
 • střešní spoj je část průsečnice dvou střešních rovin spojující dva hřebeny, které leží v různých výškách
Rozdělení střech podle tvaru
Typy - náhled (klik pro PDF verzi) Typy - půdorys (klik pro PDF verzi)
 • pultová - jediná střešní rovina, jeden volný okap
 • sedlová - dvě protilehlé střešní roviny; dva zakázané okapy, ke kterým nesmí stékat voda, tzv. štíty
 • valbová - čtyři po dvou navzájem protilehlé střešní roviny, nad kratšími okapy tzv. valby
 • stanová - varianta valbové střechy nad čtvercovým půdorysem
 • polovalbová - běžnější varianta s polovalbou u hřebene
 • polovalbová - vzácnější varianta s polovalbou u okapu
 • křížová - zakázaný okap na každé straně čtvercového půdorysu, voda odtéká pouze v rozích (tzv. guly), do nichž stéká (trochu paradoxně) po úžlabích

Rozdělení podle spádu střešních rovin

Rozdělení podle spádu (klik pro PDF verzi)

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 123 kB
Verze pro tisk

Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)