Obecně o plochách

Obrázek - Výklad Výklad

Po kliknutí se otevře PDF verze obrázku Φ ... plocha
M ... bod plochy Φ
k, l ... křivky na ploše Φ jdoucí bodem M
tk, tl ... tečny ke křivkám k, l v bodě M
τ=tktl ... tečná rovina plochy Φ v bodě M
Virtuální model k výkladu předchozích (a dalších) pojmů
  • plocha
  • křivky
  • tečná rovina
  • normála
  • normálová křivost v daném směru
  • hlavní směry a křivosti, případně i asymptotické směry
  • Dupinova indikatrix
PDF dokument, 1 strana formátu A4, asi 61.8 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)