Rotační plochy

Obrázek - Výklad Výklad

Obecná rotační plocha
 • obecná rotační plocha
 • rovnoběžková kružnice neboli rovnoběžka
 • meridián a polomeridián
 • tečná rovina
 • kráterová, rovníková a hrdelní rovnoběžka
Rotace přímky resp. úsečky
 • rovina resp. její část - daná přímka je kolmá na osu rotace (může být různoběžně i momoběžně)
 • rotační kuželová plocha resp. její část - daná přímka je s osou rotace různoběžná a není k ní kolmá
 • rotační válcová plocha resp. její část - daná přímka je s osou rotace rovnoběžná a nesplývá s ní
 • jednodílný rotační hyperboloid resp. jeho část - daná přímka je s osou rotace mimoběžná a není k ní kolmá
Rotace kružnice nebo její části
 • anuloid
 • axoid
 • melonoid
 • sféra
 • globoid + řezná rovina

Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)