Plocha montpelliérského oblouku v kavalírní perspektivě

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kavalírní perspektivě zobrazte část plochy montpelliérského oblouku, pro niž je dána řídicí půlkružnice k(S,r) v nárysně ν, řídicí přímka a=y a řídicí přímka b||x, která prochází bodem B; S[0;0;0], r=3, B[0;3;7].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy: řídicí půlkružnice k(S,r) a řídicí přímky a,b
  • přímkou a je vhodně proložena rovina, která protíná půlkružnici k v bodě C' a přímku b v bodě B'; ty pak určují jednu z tvořicích přímek daného konusoidu
  • analogickým způsobem se sestrojí další tvořicí přímky plochy; přitom je přímka t=BC torzální a její průsečík K s řídicí přímkou a je příslušný kuspidální bod
  • pro zajímavost je naznačena konstrukce řezu plochy rovinou, která je rovnoběžná s bokorysnou μ a leží od ní o délku r vlevo
  • na závěr je souměrně podle bokorysny doplněna pravá část plochy a konusoid je stylizován do stavby monumentálního oblouku (v modelu lze kliknutím část zadní stěny odklopit, sama se vrátí zpět)

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 6 stran formátu A4, asi 243 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...