Plocha šikmého průchodu v kavalírní perspektivě

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kavalírní perspektivě zobrazte část plochy šikmého průchodu, pro niž jsou dány řídicí půlkružnice 1k(1S,r) v nárysně ν a 2k(2S,r) v rovině s nárysnou rovnoběžné, a řídicí přímka a||y, která prochází středem S úsečky 1S2S; 1S[4;0;0], 2S[8;6;0], r=4.
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy: řídicí půlkružnice 1k(1S,r), 2k(2S,r) a řídicí přímka a
  • přímkou a je vhodně proložena rovina; ta protíná půlkružnice 1k,2k ve dvou bodech, které určují jednu z tvořicích přímek daného konusoidu
  • analogickým způsobem se sestrojí další tvořicí přímky plochy
  • tvořicí přímky 1t,2t ležící v půdorysně jsou torzální; řídicí přímku a protínají v kuspidálních bodech 1K,2K

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 198 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...