Plocha štramberské Trúby v kosoúhlém promítání do půdorysny

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kosoúhlém promítání do půdorysny (ω=130°, q=1) zobrazte část plochy štramberské Trúby, pro niž je dána řídicí kružnice k(S,r) v půdorysně π, řídicí přímka a||x jdoucí bodem A a řídicí přímka b||y jdoucí bodem B; S[0;0;0], r=5, A[0;0;8], B[0;0;13].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy: řídicí kružnice k(S,r) v půdorysně π a řídicí přímky a,b
  • nárysna ν=xz, resp. bokorysna μ=yz, protínají plochu v torzálních přímkách 1t=1CB,2t=2CB, resp. 3t=3CA,4t=4CA, které mají kuspidální body 1K,2K na přímce a, resp. 3K,4K na přímce b
  • pomocí bodů I,II zvolených na ose y jsou doplněny další tvořicí (tentokrát již regulární) přímky daného konusoidu
  • na závěr je v modelu přidána část plochy mezi kružnicí k a přímkou b; v průmětu je naznačen obrys a určena viditelnost

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 9 stran formátu A4, asi 242 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...