Zobrazení základních útvarů v kótovaném promítání

Průsečnice dvou rovin

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: Sestrojte průsečnici r daných rovin α,β; α(-3;2;4), β(1;∞;2), tj. β || y.
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy - roviny α,β; v průmětu je každá z nich určena svou stopou a hlavní přímkou, která protíná osu z
  • průsečík P stop pα,pβ je společným bodem obou rovin a bude jím procházet hledaná průsečnice r
  • hlavní přímka hβ(4) je osově souměrná se stopou pβ podle hlavní přímky hβ(2) a protíná hlavní přímku hα(4) v dalším společném bodě H obou rovin
  • přímka r=PH je hledanou průsečnicí daných rovin α,β; bod P je stopník přímky r
  • na závěr je doplněna i hlavní přímka hα(2) a její průsečík H' s hlavní přímkou hβ(2) a s průsečnicí r
PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 207 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)