Zobrazení základních útvarů v kótovaném promítání

Zobrazení přímky

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kótovaném promítání zobrazte přímku p = AB; A[1;2;3],B[4;1;5].
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy - body A,B
  • přímka p=AB
  • sklopení promítací roviny α=pp1 přímky p do průmětny π (útvary ve sklopení bývá zvykem značit do závorek)
  • stopník P přímky p, leží v průmětně, má kótu zP=0
  • skutečná velikost úsečky AB: |AB|=|(A)(B)|
  • odchylka φ přímky p od průmětny se také objeví ve sklopení ve skutečné velikosti jako odchylka přímek p1 a (p)
  • na závěr je doplněn střed C úsečky AB, který musí mít kótu zC=4; platí tedy ip=|C1B1| a přímku p je možno tímto intervalem vystupňovat; ve sklopení je doplněn pravoúhlý trojúhelník s přeponou (C)(B), v němž je patrný vztah mezi spádem a intervalem: sp=tan(φ)=1/ip; (ve 3D modelu je možno pomocí posuvníku vpravo nahoře realizovat postupné sklápění promítací roviny α)

Ukázka 3D konstrukce v programu Google SketchUp 6


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 289 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)