Zobrazení základních útvarů v kótovaném promítání

Zobrazení roviny

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V kótovaném promítání zobrazte rovinu ρ=XYZ; X[4;0;0],Y[0;5;0],Z[0;0;3], zkráceně ρ(4;5;3).
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání úlohy - body X,Y,Z
  • stopa pρ=XY a hlavní přímka hρ(3) o kótě 3 vedená bodem Z
  • spádová přímka sρ vedená bodem Z a její stopník P
  • sklopená poloha sestrojené spádové přímky a odchylka φ této přímky a současně roviny ρ od průmětny π
  • bod R a jím jdoucí hlavní přímka hρ(2) o kótě 2; v průmětu se objeví interval spádové přímky, který je také intervalem roviny ρ: iρ=|Z1R1|
  • na závěr je dopněna hlavní přímka hρ(1) o kótě 1 a spádové měřítko roviny ρ
PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 207 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)