Polohové úlohy v pravoúhlé axonometrii

Průsečík přímky s rovinou

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii dané osovým křížem sestrojte průsečík R přímky p s rovinou ρ; přímka p je dourčena svým půdorysem, rovina ρ je dána svými stopami.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • přímkou p je proložena pomocná rovina α kolmá k půdorysně π, je tedy α=pp1
  • průsečnice a=PM, kde bod P resp. M je průsečíkem půdorysných resp. bokorysných stop rovin α a ρ
  • průsečík R přímek a,p a současně hledaný průsečík přímky p s rovinou ρ

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 197 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)