Polohové úlohy v pravoúhlé axonometrii

Průsečnice dvou rovin

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii dané osovým křížem najděte průsečnici r rovin α a β; roviny α,β jsou dány svými stopami.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • zadání úlohy
  • jsou sestrojeny stopníky P,N,M přímky r jako průsečíky příslušných stop rovin α,β
  • průsečnice r=PN=NM=MP

PDF dokument, 4 strany formátu A4, asi 173 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)