Zobrazení tělesa v pravoúhlé axonometrii

Zářezová (Eckhartova) metoda

Obrázek - Výklad Výklad

Obecná zářezová (jinak také Eckhartova) metoda [klik pro PDF verzi]

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii Δ(7;8;9) zobrazte pomocí zářezové metody těleso, jsou-li dány jeho sdružené průměty.
... a tak to vypadá na papíře (klik pro PDF verzi)
  • zadání pravoúhlé axonometrie
  • otočení půdorysny do axonometrické průmětny kolem přímky XY, ovšem tentokrát neobvykle o menší úhel
  • vysunutí otočeného půdorysu ve směru průmětu osy z a doplnění půdorysu daného tělesa
  • otočení nárysny do axonometrické průmětny kolem přímky XZ, opět o menší úhel
  • vysunutí otočeného nárysu ve směru průmětu osy y a doplnění nárysu daného tělesa
  • zářez jednotlivých vrcholů objektu z vysunutého půdorysu a nárysu pomocí odpovídajících si rovnoběžek s přímkami za a ya
Zadání
Krok zpět
Krok vpřed
Řešení

Ukázka 3D konstrukce v programech Google SketchUp 6 a GeoGebra 5


(Jak si pohodlně nastavit Google SketchUp 6...)
PDF dokument, 7 stran formátu A4, asi 233 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)Stránky Google SketchUp v novém okně...Stránky GeoGebra v novém okně...