Zobrazení základních útvarů v pravoúhlé axonometrii

Zobrazení roviny

Obrázek - Výklad Výklad

Obrázek - Řešené úlohy Řešené úlohy

Příklad: V pravoúhlé axonometrii dané osovým křížem zobrazte bod R v rovině ρ; bod R je dán svým půdorysem R1 a rovina ρ stopami.
... a tak to vypadá na papíře (kliknutím otevřete PDF obrázek v samostatném okně)
  • rovina ρ protíná osy x,y,z v bodech A,B,C, které tvoří tzv. stopní trojúhelník a určují půdorysnou (pρ=AB), nárysnou (nρ=BC) a bokorysnou (mρ=AC) stopu roviny ρ
  • bodem R1 veďme rovnoběžku Ih1ρ s půdorysnou stopou; na osách x,y získáme půdorysy IN1,IM1 nárysného a bokorysného stopníku IN,IM hlavní přímky Ihρ I. osnovy, která je rovněž rovnoběžná se stopou pρ a na níž leží hledaný bod R
  • podobně můžeme ke konstrukci použít hlavní přímku IIhρ II. osnovy, které je rovnoběžná s nárysnou stopou nρ a jejíž půdorys IIh1ρ je rovnoběžka s osou x
  • analogicky je hlavní přímka IIIhρ III. osnovy rovnoběžná a bokorysnou stopou mρ a její půdorys IIIh1ρ je rovnoběžka s osou y

PDF dokument, 5 stran formátu A4, asi 187 kB
Verze pro tisk
Zpracoval: Jiří Doležal
Nutný plug-in (zdarma; anglicky v novém okně)