E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R., Kreml, P.: Matematika I (2006)
Dlouhá, D., Hamříková, R., Morávková, Z., Tužilová, M.: Matematika I: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Derivace funkce a její aplikace)

Vybrané kapitoly skript Matematika I - Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Videa - Diferenciální počet funkce jedné proměnné

Derivace funkce

Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Výpočet derivace
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace složené funkce
Derivace logaritmické funkce
Derivace exponenciální a logaritmické funkce
Derivace
Derivace
Derivace
Derivace funkce
Derivace funkce
Derivace funkce

Derivace parametricky zadané funkce

Derivace parametrické funkce
Druhá derivace

Tečna a normála grafu funkce

Tečna a normála


Tečna a normála grafu funkce v daném bodě
Tečna a normála grafu funkce v daných bodech
Tečna a normála grafu funkce v daném bodě
Tečna rovnoběžná s danou přímkou
Tečna rovnoběžná s danou přímkou
Tečna kolmá k dané přímce
Z bodu P veďte tečny...
Určete a reálné tak, aby daná přímka byla tečnou křivky

Taylorův polynom

Taylorův polynom


Taylorův polynom
Taylorův polynom
Taylorův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom
Maclaurinův polynom

L'Hospitalovo pravidlo

L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo
L'Hospitalovo pravidlo

Průběh funkce

Průběh funkce (část 1)
Průběh funkce (část 2)


Absolutní (globální) extrémy funkce
Absolutní (globální) extrémy funkce
Absolutní (globální) extrémy funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce
Průběh funkce

Na závěr