E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Lineární algebra

Skripta (Plná verze k tisku)

Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R., Kreml, P.: Matematika I (2006)
Dlouhá, D., Hamříková, R., Morávková, Z., Tužilová, M.: Matematika I: Pracovní listy (2014)
Hamříková, R.: Sbírka úloh z matematiky (2007)
Morávková, Z., Schreiberová, P.: Studijní karta s přehledem učiva (Lineární algebra a Analytická geometrie v prostoru)

Vybrané kapitoly skript Matematika I - Lineární algebra

Videa - Lineární algebra

Lineární závislost, lineární kombinace vektorů

Lineární závislost, lineární kombinace vektorů

Násobení matic

Součin matic


Násobení matic
Násobení matic
Násobení matic
Násobení matic

Hodnost matic

Hodnost matice


Určení hodnosti matice
Hodnost matice

Determinanty

Výpočet determinantu

Inverzní matice

Inverzní matice
Výpočet inverzní matice


Určení inverzní matice
Určení inverzní matice
Řešení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminační metodou

Řešení soustavy lineárních rovnic

Řešení soustavy lineárních rovnic Cramerovým pravidlem
Řešení soustavy lineárních rovnic Gaussovou eliminační metodou, použití pomocného součtového sloupečku
Řešení soustavy lineárních rovnic Cramerovým pravidlem
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení soustavy lineárních rovnic
Řešení maticové rovnice

Maticové rovnice

Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice
Řešení maticové rovnice

Na závěr