E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Numerická matematika

Skripta (plná verze k tisku)

Kučera, R., Morávková, Z.: Numerická matematika
Kučera, R., Ludvík, P., Morávková, Z.: Numerická matematika pro Aplikované vědy a technologie
Kučera, R., Ludvík, P., Morávková, Z.: Numerická matematika - Banka řešených příkladů
Ludvík, P., Morávková, Z.: Numerická matematika - Pracovní listy