E-studovna
Katedra matematiky, FAST, VŠB-TUO
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS, VŠB-TUO

Pravděpodobnost a statistika

Skripta (Plná verze k tisku)

Otipka, P., Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika (2006)
Dubovský, V., Jarošová, M., Krček, J., Krčková, J., Schreiberová, P., Volný, P.: Pracovní listy (2015)
Data k pracovním listům
Schreiberová, P.: Statistické zpracování dat v energetice (2022)
Schreiberová, P., Morávková, Z.: Studijní karta s přehledem učiva (Pravděpodobnost a náhodná veličina)
Schreiberová, P., Morávková, Z.: Studijní karta s přehledem učiva (Statistika)

Web

Web